GR chéo like+Set Admin FanPage chất lượng

cấm mọi hành vi spam lừa đảo!!!
nếu chéo list phải show list
chéo page show page