GST_034_035_HCM_HCMUS_01_JAVA_02_NET

[Thông báo thi môn ATNB và ATJB]
Sinh viên 2 lớp .Net và Java thi kết thúc môn ATNB và ATJB vào 12h30-3h30 ngày thứ 7, 11/7.
Địa điểm thi: I52. Nhắc nhở: Sinh viên sẽ bảo vệ Mock vào ngày 16/7 tại FPT. Chúc các em thi và bảo vệ tốt đồ án. Nguyen Thanh Phuoc
Tran Van Quy Truong Phuoc Loc Ken Hoang Trần Duy Quang