Girl và Game

Giữa nữ game thủ và game. Bạn nên chọn ai??
https://www.facebook.com/monghoi3d