Gia Sư Toàn Quốc

Nhóm dành cho tất cả những ai muốn trao đổi thông tin về lĩnh vực gia sư, dạy kèm.
- Công cụ tìm gia sư dành cho học sinh và phụ huynh hs ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM:
http://goo.gl/WsmhD (Bạn cũng có thể vào album ảnh của group để xem nhanh 10 gia sư có thể dạy mọi lúc)
- Công cụ tìm lớp dạy dành cho các bạn sinh viên và giáo viên ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM:
http://goo.gl/ElwYR

Fanpage: https://www.facebook.com/GiaSuToanQuoc
Điện thoại yêu cầu cung cấp gia sư:
01649611792 - 01272797346 (24/24)