GIÁO VIÊN MẦM NON VIỆT NAM

Hội Giáo Viên Mầm Non Việt Nam được thành lập là chiếc cầu nối g...iữa các Giáo viên Mầm non trên khắp mọi miền cả nước. Là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, hoạt động, khó khăn, vui buồn,... của nghề Mầm non. Là nơi để các Giáo viên Mầm non chia sẻ những tâm tư trong nghề. Là nơi để Giáo viên Mầm non giao lưu học hỏi kinh nghiệm, kết nối tình bạn gần xa. Hội Giáo Viên Mầm non Việt Nam chỉ có duy nhất 1 trang Group này.