Google AdWords Support

Group Google AdWords Support là nơi các thành viên cùng nhau nghiên cứu, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trình làm AdWords. Là nơi tổng hợp các kiến thức, câu hỏi, chia sẻ, tuyển dụng... liên quan tới Google AdWords

Nội quy Group:
- ĐƯỢC PHÉP đăng những nội dung liên quan đến AdWords: câu hỏi, bài viết, video,...
=> Những nội dung KHÔNG LIÊN QUAN đến AdWords sẽ bị xóa NGAY LẬP TỨC

- ĐƯỢC PHÉP đăng tin tuyển dụng liên quan tới AdWords.
=> Những tin tuyển dụng KHÔNG LIÊN QUAN tới Google AdWords cũng sẽ bị xóa NGAY LẬP TỨC

- KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng các bài quảng cáo, bán hàng, link tới các bài viết/ video không lành mạnh (sốc, sex...)
=> Những tin đăng dạng này sẽ bị XÓA NGAY LẬP TỨC VÀ BỊ BAND NICK

- Thành viên vi phạm 2 lần sẽ bị Band vĩnh viễn

Trân trọng.