Język Grecki - Szkoły Języków Wschodnich UW

Od 1999 r. działa, utworzona początkowo tylko dla potrzeb Studiów Wschodnich, a obecnie otwarta również dla innych zainteresowanych, Szkoła Języków Wschodnich przy Wydziale Orientalistycznym UW, prowadzona przez Studium Europy Wschodniej.

W Szkole prowadzona jest nauka języka Greckiego na poziomach A1/A2, B1 oraz B2. Kurs trwa około 3 lata (dwa razy w tygodnia) i kończy się egzaminem na poziome B2 (albo 2 lata na poziome B1). Egzaminy na poziomy wyznaczone przez Radę Europejską - B1, B2 oraz pod koniec kursu certyfikat ukończenia kursu opatrzony odpowiednią oceną.

W Szkole także prowadzona jest nauka języków “wschodnich” z krajów b. ZSRR i b. obozu socjalistycznego oraz języków blisko- i daleko-wschodnich, orientalnych i afrykańskich w tym i język Grecki. Wielu z nich Szkoła uczy jako jedyna w Polsce!