Quỹ Khởi Nghiệp - Guumonin

Quỹ đầu tư khởi nghiệp Guumonin được thành lập bởi nhóm bạn trẻ đam mê kinh doanh, muốn cống hiến hết sức mình cho xã hội. Chúng mình đầu tư và trợ giúp cho những dự án trẻ còn khó khăn về vốn, về kinh nghiệm, thương hiệu, tiếp cận thị trường nhưng có ý tưởng kinh doanh xuất sắc. Thành viên có lòng nhiệt thành và đam mê làm giàu chính đáng cho bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và được đánh giá cao tiềm năng phát triển ở Việt Nam. Dự kiến trong 3 đến 5 năm dự án sẽ hỗ trợ cho 300 đến 500 dự án với số thành viên trẻ tham gia 3000 thành viên, xây dựng một thương hiệu khởi nghiệp mạnh trong nước, vươn tầm khu vực và thế giới. Liên tục có những chiến dịch bán hàng quy mô lớn tạo môi trường kinh doanh năng động để các thành viên trực tiếp tham gia thực hành và làm quen với tính chất cạnh tranh. Toàn bộ lợi nhuận các chiến dịch sẽ được đẩy vào quỹ đầu tư Guumonin cũng như duy trì hoạt động group Khởi nghiệp.