Đi Xe Máy Về Đak Lak!

Đi...Để trở về!

“Đi để trở về” muốn truyền tải đến những ph...ượt thủ đó chính là dù bạn có đi xa đến đâu, dù bạn có lên đường với mục đích gì thì hãy luôn nhớ rằng gia đình là điều tuyệt vời nhất, là nơi bạn có thể kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua mọi trở ngại, là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời bạn, là nơi luôn chờ bạn trở về bất cứ lúc nào.