HUTECH - Kết Nối Trẻ

Kết Nối Trẻ - Kết Nối Đam Mê
Group thành lập nhằm gắn kết các sinh viên, tạo môi trường cho các bạn giao lưu làm quen và kết bạn, xây dựng những hoạt động thiết thực có ích.
Nghiêm cấm các thành viên đăng bài nhằm mục đích PR sản phẩm, và các hoạt động không lành mạnh khác.
Mong mọi người hợp tác.
Thay mặt BQT chân thành cảm ơn