Hà Nội GreenFish _ Kết Bạn & Buôn Bán

Nhóm tạo ra nhằm giúp các thành viên Làm quen - kết bạn - buôn bán - post ảnh , video - quảng bá - dới thiệu sản phẩm ....
Tìm kiếm những thứ mình đang cần .
với nội dung trông sáng lành mạnh .
Ko vi phạm các bạn quyền .
Ko vi phạm pháp luật .
Với chủ trương ( Hay - Hót - Vui - Thích - Xanh - Đẹp - Rẻ )
tất cả thành viên có thể đăng bài ...
cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho groups.