Happiness Management :)

20130828 - Mục đích của Happiness Management - TXH

Với những bạn mới tham gia group Happiness Management, tôi xin tóm tắt ý định, mục đích của tôi khi thành lập group Happiness Management như sau:

1/ what: xây dựng một cộng đồng duy nhất, tiến tới tạo một phong trào rèn luyện, thay đổi bản thân tiến tới thay đổi cộng đồng một cách tích cực.

2/ how: bằng cách hướng dẫn cách quản trị doanh nghiệp cùng cuộc sống cá nhân

3/ who: với những ai muốn thay đổi thế giới bằng cách bắt đầu từ việc thay đổi bản thân mình tốt đẹp hơn, vững vàng hơn.

4/ where: khởi đầu từ Việt Nam (và không hẳn sẽ dừng ở đó)

5/ why: bởi vì không thể chờ mãi vào nhà trường, xã hội hay gia đình

6/ when: trong một thời đại đang thay đổi chóng mặt, khi áp lực về cuộc sống, về công việc, về gia đình ngày càng mạnh hơn

Cách làm các bạn tham khảo bài Giáo dục & Ws tôi đã viết ngày 22/08/2013 :)

Chia sẻ trên Happiness Management group:

https://www.facebook.com/groups/HappinessManagementGroup/