Harju OTT Otse tootjalt tarbijale

Harju OTTis on koondunud kõik endise Keila OTTi tootjad.
Harju O...TT on mittejuriidiline kodanike seltsing, mis organiseerib kaubavahetust tootjate ja tarbijate vahel ilma vahendustegevuse ja -tasuta.
OTT tegutseb alates juunist 2016 olles välja kasvanud algsest Keila OTTist.

Harju OTT korraldab kaubakohtumisi Keilas ja Sauel. Sauel kolmapäeviti ja Keilas neljapäeviti. Kellaaeg on alati sama 17.30-18.30. Keilas kohtume Gnoomi ees parkimisplatsil, Sauel kohtume Pärnasalu 19 parkimisplatsil.

Meil on kindel reegel - kaubakohtumisel müüakse ainult oma toodetud kaupa. Selliselt tagab iga tootja oma kauba parima kvaliteedi ning tarbijal säilib kindlus ning usaldus tootja suhtes.