‫گروپ کابل نو‬


(مرکز اسلامی امام ابو حنیفه رح شهر فرانکفورت جرمنی)
《 تفسیر آیات 111 الی 113 سوره مبارکه البقره》