HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH

NHÓM HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH

- Trang cộng đồng mở dành cho những ...bạn yêu thích tiếng Anh.

- Nơi những phương pháp học từ vựng Tiếng Anh, những Flashcard sinh động với ví dụ kèm theo và những ghi chú + hướng dẫn từ các thầy cô dạy tiếng Anh.

- Các bản tin song ngữ Anh-Việt và các câu chuyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt sẽ là những bài viết mang tính hệ thống các từ vựng/ cụm từ đã học từ các Flashcards để giúp bạn hiểu rõ hơn cách sử dụng từ vựng trong từng trường hợp cụ thể.