Hội Ồn

Nhân dịp thơ của Club Ồn được phổ cập rộng rãi. Em lập Group này để thi thoảng stress quá ta làm tý ồn cho nó đỡ căng thẳng. Thực ra, thơ ở đây cũng chẳng phải thơ. Hiểu nó là văn xuôi cho đỡ trần tục.

Lại nói về thơ và văn xuôi thì ta thấy rất khác nhau. Trong văn xuôi thì nói Thu Bồn ngồi với Thu Vân, hay Thu Vân ngồi với Thu Bồn đều như nhau, nhưng trong thơ thì khác lắm à nha... Ví dụ
Thu Bồn ngồi với Thu Vân Thu Vân thích chí cấu chân Thu Bồn thì hai bạn này vẫn chơi với nhau bình thường..., nhưng khi Thu Vân ngồi với Thu Bồn.. Thì Thu Bồn sợ quá chạy mất dép.. Thế là dư lào ý nhỉ ??? ...

Vừa qua, nhiều văn sỹ đã xuất hiện trong khuôn khổ Euro 2012 làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Tuy nhiên, để ồn đạt chất lượng và không trần tục đề nghị các bác tham gia gieo vần cho nó chuẩn. Có thể dùng nhiều loại vần nhưng đừng có thô thiển quá. Tránh gọi tên nhân vật nữ trong thơ, à quên văn xuôi - nếu có thì cố mà nó lái đi hướng khác :D, anh em đàn ông gọi tên thoải mái :P

Nội quy khi viết thơ ồn
Không được đọc nick, réo tên chị em

Hội Ồn không khuyến khích các bác bàn bạc vấn đề lương lậu, chính sách công ty ở đây. Chủ trương của hội Ồn là fun fun và fun. Các thông tin liên quan tới chính sách công ty đề nghị các bác đi theo con đường chính thống.

Nếu các bác không thích cái hội này xin mời bấm vào biểu tượng cạnh cái đầu lâu Hội Ồn. Sẽ có cái popup menu hiện ra. Các bác chọn Leave Group giúp nhé. Hoặc làm ơn PM cho tôi để remove ra khỏi hội.

KVD