Huizen in Oude & Nieuwe Foto's

Huizen in oude & nieuwe foto's en verhalen heeft ten doel om via... foto's en verhalen de geschiedenis van ons mooie dorp te vertellen. Iedereen mag hier foto's of verhalen neerzetten die te maken hebben met Huizen, van vroeger of nu. Van oud Huizers zouden we graag foto's en verhalen zien van waar ze nu wonen.

Deze groep is gebaseerd op wederzijds respect en wij willen absoluut geen "beterweters" zijn. Er is niemand "de baas" maar we hebben wel enkele mensen die de gang van zaken een beetje in de gaten houden. Facebook noemt hen beheerders. Maar net zoals bij een vereniging hebben de leden hier inspraak. Dit is onze koers, opdat het hier voor iedereen plezierig & gezellig is en blijft! Help ons dit principe in stand te houden!

Wij hebben hier met elkaar afgesproken geen politieke- of commerciële reclame berichten toe te staan in deze groep. De beheerder(s) hebben dan ook het recht deze berichten te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Voor uitzonderingen op deze regel moet overleg gepleegd worden met de beheerder(s).

Wij willen er zo goed mogelijk voor zorgen dat de feitelijke informatie hier correct is. Wij waarderen terugkoppeling van onjuistheden. Vragen en verzoekjes worden zoveel mogelijk beantwoord. De leden van de groep gaan met elkaar om als familie, dus kan er net als in een normale familie wel eens iets niet klikken. Handel dat af buiten de groep, b.v. in een persoonlijk bericht (PB) of spreek een andere plek af om er over te praten.
Roep elkaar op steeds respectvol met medeleden om te gaan. Herinner elkaar hieraan.

We wensen iedereen veel kijk- en leesplezier bij de groep "Huizen in oude & nieuwe foto's".

Disclaimer:
Foto's, filmpjes en teksten komen uit privé archief of andere archieven die toestemming geven het materiaal te gebruiken voor particulier gebruik. Materiaal heeft het (c) Copyright van de originele eigenaar. Materiaal wordt op deze site niet commercieel gebruikt, onze doelstelling is de leden bekend te maken met het erfgoed van ons dorp en actief bezoek aan lokale musea en archieven te bevorderen. Materiaal dat van deze site wordt overgenomen, moet een vermelding van de originele eigenaar en zijn (c) Copyright bevatten en valt niet meer onder verantwoordelijkheid van deze site.

29-7-2015