I Like One Piece And All Anime

กลุ่มสำหรับคนชอบการ์ตูนอนิเมะ กลุ่มนี้โพสได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกบการ์ตูน โพสในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องวันพีซ แต่การ์ตูนเรื่องอื่นก็โพสได้
กฎของกลุ่มอ่านได้ที่ ไฟล์ ในกลุ่ม