HUFI-IT

Nơi gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ thông tin học tập,nhà trọ, tư vấn chọn chuyên ngành,việc làm thêm.....cho các bạn sinh viên khoa CNTT trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM
Quy định trong group:
1- Chúng tôi không chấp nhận việc quảng cáo trong nhóm bất kể là tốt hay xấu trừ các quảng cáo của chúng tôi trong việc đào tạo và hỗ trợ học viên của chúng tôi.


2- Các nội dung comment, nên có ý nghĩa và tránh những từ ngữ không hay khi thảo luận các vấn đề liên quan hoặc không liên quan đến kiến thức


3- Các nội dung không được bàn đến chính trị, tôn giáo (phê phán, chỉ trích), các vấn đề về sex.


4- Khi đặt câu hỏi bạn cần viết có dấu. Nếu điều gì khó diễn đạt hoặc muốn nhờ chia sẻ, Bạn hãy đính kèm hình ảnh để nhận được sự giúp đỡ tốt nhất.


5- Các nội dung không được chỉ trích, đả kích hoặc nói xấu nhau trong group.


Nếu các bạn vi phạm những điều trên, bài viết của bạn sẽ bị xóa và nick của bạn cũng sẽ bị xóa bỏ ra khỏi nhóm.