IT Leader Club

/*** GIỚI THIỆU ***/

Được thành lập vào đầu năm 2012, IT Leader Club (ITLC) là một cộng đồng mở trên mạng xã hội facebook dành cho người làm quản lý & ứng dụng CNTT ở Việt Nam. ITLC hiện tại được vận hành dựa trên đóng góp tích cực và phi vụ lợi của một số thành viên nòng cốt yêu nghề.

/*** MỤC TIÊU ***/

1. Hình thành cộng đồng người quản lý và ứng dụng CNTT
2. Tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm & tri thức trong lãnh vực quản lý & ứng dụng CNTT
3. Trở thành điểm đến đầu tiên của người làm quản lý & ứng dụng CNTT trong các nhu cầu trao đổi/chia sẻ và xây dựng mối quan hệ

/*** QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN ***/

1. Đặt câu hỏi/đề tài thảo luận trong nhóm
2. Nhận thông tin hoạt động ngoại khóa của nhóm trực tiếp
3. Tư vấn/giải đáp vấn đề ứng dụng & quản lý CNTT từ thành viên nòng cốt khi cần
4. Kết nối & giao lưu thành viên trong nhóm
5. Thực hiện "3 phút kích hoạt thành viên". Điều này được khuyến khích để ITLC lan truyền rộng rãi và tạo thêm nhiều giá trị cụ thể cho thành viên

/*** 3 PHÚT KÍCH HOẠT THÀNH VIÊN ***/

Phút 1: Đăng tải/chia sẻ link http://www.facebook.com/groups/ITLeaderClub.org/ lên "tường nhà" của mình

Phút 2: Thêm bạn bè, nếu có, từ quản lý CNTT trong doanh nghiệp --> cá nhân quan tâm ứng dụng CNTT để tăng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Phút 3: cập nhật form "Thành viên và thách thức nghề nghiệp 6 tháng cuối 2013" tại http://bit.ly/11eOqhs

/*** THỂ LOẠI NỘI DUNG THẢO LUẬN & HOẠT ĐỘNG ***/

1. Quản lý & Ứng dụng CNTT (giải pháp, công cụ, bảo mật, dự án…)
2. Thị trường ứng dụng CNTT
3. Quản lý CNTT & Đời thường
4. Offline chuyên đề

==============

xem thêm, Những thảo luận nổi bật trong group:

http://itlc.tapmee.com/Default.aspx