IT & PROGRAMMER & HACKER

Cộng đồng PROGRAMMER & HACKER => Nơi chia sẻ kiến thức về IT!

Khuyến khích chia sẻ các tư liệu lập trình, hack; kiến thức CNTT; kinh nghiệm, thủ thuật máy tính hay, quý hiếm dưới các dạng văn bản, trình chiếu, pdf, hình ảnh, video... chia sẻ liên kết hay.

Khuyến khích tạo tài liệu lưu trữ trong group cho những vấn đề mang tính chất học thuật, hướng dẫn rõ ràng( ví dụ minh họa, demo càng tốt ), có hệ thống, có tính chính xác cao.

Không bàn chính trị và tôn giáo; không post những nội dung đồ trụy, phản cảm.

https://www.facebook.com/ItProgrammerHacker