IT++

Đây là nhóm mở của CLB IT PTIT là nơi trao đổi giữa các thành viên CLB cũng như các bạn có đam mê về CNTT.
Nội quy nhóm IT++
Các thành viên không đăng bài quảng cáo, không nói tục, chửi bậy, không spam, bình luận bằng hình ảnh phải mang các nội dung phù hợp văn hóa, pháp luật.
Bài đăng trong CLB không được vi phạm pháp luật về chính trị, văn hóa.
Bài đăng về các sự kiện của Đoàn, của các CLB bạn phải thông qua ban chủ nhiệm.
Mọi thành viên vi phạm nội quy nhóm sẽ bị mời khỏi nhóm không cần báo trước.