HỘI YÊU THÍCH CNTT

Nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về CNTT với nhau. Nghiêm cấm:
- spam, đăng quảng cáo, dùng từ ngữ bất lịch sự khi trao đổi với nhau.
- Vi phạm bản quyền có thể bị xử phạt xóa bài hoặc ban, ban vĩnh viễn.