IUH - Sinh Viên Công Nghiệp

Nhóm tổng hợp tất cả các nhóm còn lại.. mong mọi người chia sẻ t...hông tin.

Nhóm được thành lập nhằm mục đích tạo không gian để các bạn sinh viên chia sẻ thông tin phục vụ cho việc học tập, giải trí, hoạt động thanh niên, ... Nhóm thành lập vì lợi ích chung, vì một cộng đồng thân thiện lành mạnh...

♥ Nơi cung cấp, chia sẻ và trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh ĐH-CĐ tại Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM (IUH)..

♥ Nhóm cũng là nơi giao lưu học hỏi, kết bạn dành cho các bạn thí sinh dự thi vào Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM (IUH)...

See More