Internet Marketing Vietnam Group

- Tập hợp các anh chị và các bạn yêu thích và muốn khám phá Internet Marketing tại thị trường Việt Nam

- Tạo sân chơi tri thức, chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng mềm trong cuộc sống và kinh doanh

- Học cách tư duy, suy nghỉ tích cực

- Câu lạc bộ làm giàu bằng đôi bàn tay trắng...