Khóa 40 ĐH Nông Lâm TP.HCM

Nơi giao lưu giải đáp cho tân sinh viên Đại Học Nông Lâm TPHCM
QUY ĐỊNH
- Không PR sản phẩm, công việc, tổ chức không thuộc quản lý của nhà trường, không spam, link virut. câu like, PR bản thân.
- Cho phép PR các link liên quan đến đội nhóm, lớp, đoàn hội của khoa, trường.
- Không dùng từ thô lỗ, không được viết bài gây mất đoàn kết, gây gỗ...
XỬ LÝ
Các trường hợp PR sản phẩm sẽ bị xóa bài và block nick, các trường hợp spam, link virut sẽ cảnh cáo và xóa bài viết vi phạm nhiều lần sẽ block
Mong chấp hành đúng!