Khóa 41 ĐH Nông Lâm TP.HCM

Nơi giao lưu và giải đáp các thắc mắc của Tân sinh viên khóa 41 (2015 - 2019), Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Groups được sự bảo trợ thông tin chính thức từ Fanpage Trường: http://facebook.com/NongLamUniversity
Và Page Trường tại Phân Hiệu Ninh Thuận: http://facebook.com/NongLamUniversityInNinhThuan