K49 VCU

Những Vụ nổi tiếng tại ĐH Thương mại 1. Xác chết nữ tại Đại học Thương Mại Hà Nội
http://svtm.vn/threads/227701-xac-chet-nu-tai-dai-hoc-thuong-mai-ha-noi 2. Về vụ án giết người, chặt đầu man rợ vứt vào ĐH Thương mại
http://svtm.vn/threads/45218-ve-vu-an-giet-nguoi-chat-dau-man-ro-tai-quan-cau-giay-ha-noi 3. Nữ sinh Thương Mại tự tử tại trường
http://svtm.vn/threads/247324-nu-sinh-thuong-mai-tu-tu-tai-truong Nữ sinh ĐH Thương Mại rơi từ tầng 4 xuống đất
http://svtm.vn/threads/247314-nu-sinh-dh-thuong-mai-roi-tu-tang-4-xuong-dat (còn tiếp)