k51- I1

Chào đồng chí
nhóm này để chúng tra biết chúng ta cùng ở chung m...ột tập thể I1 của khoa I
là nơi chúng ta trao đổi làm uen và học hỏi lẫn nhau .... rất mong mọi người vui vẻ ... thank you for all :)