K52 - Đại học Thương mại (TMU)

Cộng đồng chính thức của sinh viên K52 - Đại học Thương mại (VUC...). Nơi chia sẻ các thông tin, kiến thức, hoạt động bổ ích dành cho sinh viên K52 VUC.

CHÚ Ý NỘI QUY CỦA GROUP: http://bit.ly/2aztxOb