K58 - ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN

Học là chính - Chơi là chủ yếu
Hoạt động và sáng tạo hết mình.