K67 - Đại học Công nghệ GTVT (Group chính thức)

Nơi kết bạn, giao lưu và hỗ trợ học tập cho tân sinh viên K67 của trường Đại học công nghệ GTVT