KARNATAKA "YOUNG TIGER" NTR FANS

ಕರ್ನಾಟಕ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ ಟ ಆರ್ ಅಭಿಮನುಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಡೆ ನಂದಮುರಿ ತಾರಕ ರಾಮ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಯುವರಥ್ನ ನಂದಮುರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
www.facebook.com/groups/KarnatakaNtrFans

░▒▓██████████►╬◄██████████▓▒░
░▒▓██►╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗◄██▓▒░
░▒▓██►║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣◄██▓▒░
░▒▓██►╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝◄██▓▒░
░▒▓██████████►╬◄██████████▓▒░

║▌│█│║▌║││║▌│║▌║│█│║║▌║▌▌

® O F F I C I A L G R O U P ®

ಜೈ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ....ಜೈ ಜೈ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್........