Keep that Funk Alive!!!

"Perfection is in the Imperfections" - Mr.Wiggles
Гудамжны бүжиг хэзээ ч урьдчилж бэлдсэн хөдөлгөөн байж болохгүй тухайн агшинд бүжигчин хүн зохиосон байх ёстой.