Kết Nối Sinh Viên Việt Nam

[........THÔNG BÁO........]
Nhằm phát triển hoạt động của group và giúp các thành viên làm quen, giao lưu với nhau:
_Bắt đầu từ ngày 20/10/2013 group "KẾT NỐI SINH VIÊN VIỆT NAM" sẽ chính thức KHÔNG đăng tải các bài "quảng cáo" nữa
_Group sẽ chỉ phục vụ để các thành viên giao lưu kết bạn, chia sẽ thông tin học tập, việc làm, kinh nghiệm....
_Ưu tiên các bài viết của các bạn sinh viên _SỰ THAY ĐỔI NÀY MONG SẼ ĐƯỢC CÁC BẠN QUAN TÂM ĐẾN "KẾT NỐI SINH VIÊN VIỆT NAM" NHIỀU HƠN.
YÊU CẢ NHÀ NHIỀU LẮM