Kết nối yêu thương

Mình là "Thảo Trang"_____Lang thang tìm kiếm bạn bè
Mình kinh doanh SIM đuôi NĂM SINH ★★đồng giá 150k/sim.
Anh nào lim dim tìm sim NĂM SINH ●199X ●198X mình đều có cả.Hướng dẫn mua hàng TOÀN QUỐC phía cuối bài viết ạ.LH:O912232313
01239,67,1990 _ 01249,40,1991 _ 01244,30,1992 _ 01245,00,1993
01242,00,1990 _ 01245,50,1991 _ 01245,30,1992 _ 01247,10,1993...