Cổng Kết Nối - Shop Thời Trang Online

Group được lập ra để cho các thành viên tiện trao đổi, hợp tác để mở rộng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực Thời Trang Online.