Kiếm Rồng Vô Song

Nhóm Minecraft
IP : KiemRongVoSong.tk
Version : 1.8x ---> 1.8.8...
Slot : 0/50
Server ra mắt vào ngày 25/11/2016
Tính năng hấp dẫn , Không Lag
Mở Server Online : 24/24
Mở server Lâu dài Đội ngũ Staff chăm sóc member nhiệt tình :)