KodiSupportIL

ברוכים הבאים לקבוצת KodiSupportil - קבוצה זו תאפשר למשתמשים לקבל... תמיכה ועזרה בכל הקשור לקודי ומסביב. במידה ויש לכם שאלות הקשורות לקודי, תוכלו להתייעץ ולקבל תמיכה מהמשתמשים או מכל אחד ואחד.

*האתר אינו מפר זכויות יוצרים, ובמידה ונתקלתם נא לדווח.

אין לפרסם תכנים של ספורט לא בפרטי ולא בפומבי. כל התוכן המוצג לא נמצא אצלנו בשרתים, אנו לא אחראים למקור התוכן.

כל פנייה בנושא הפרת זכויות יוצרים של הרחבה כלשהי נא לפנות למפתח ההרחבה.

איננו לוקחים אחריות על הרחבה שעבדה והפסיקה לעבוד מכל סיבה/או ללא התראה.

לדיווח על כל משהו חריג ושעובר על החוקים נא לשלוח מייל למנהל הקבוצה.