Kungsgärdets Egnahems- och Fruktodlarförening

Vi som tillhör den här föreningen bor i Uppsala inom ett område som begränsas av Hagundagatan, Karlsrogatan, Krongatan och Bergagatan.
De första stadgarna dateras så tidigt som 1926 och i dem står bl a att :

Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas intressen evad det rör Kungsgärdets egnahemsområde, vara medlemmarna behjälpliga vid fruktträdens skötsel och för övrigt då medlemmarnas intressen beröras, desamma bevaka på bästa sätt.