Kystopprøret - Gjenreis Kystnorge

MEDLEMSKONTINGENT kr 200 kan betales inn til Gjenreis Kystnorge ...på kontonummer: 1503.32.63225.

Du kan også gi GRASROTANDELEN i Norsk Tipping til oss! Vårt organisasjonsnummer er 999271529. Alle monner drar!

* * * * *

Kystopprøret - Gjenreis Kystnorge er en landsomfattende ideell tverrpolitisk organisasjon som jobber for at fiskeressursene fortsatt skal tilhøre det norske folk i fellesskap.

Den unike norske kystkulturen er truet av mektige næringsaktører som er i ferd med å skaffe seg privat eiendomsrett over landets i særklasse viktigste og evig fornybare naturressurs – nemlig de store fiskeressursene utenfor vår langstrakte kyst.

Kystopprøret - Gjenreis kystnorge drives av kjærlighet til alle de små og store kystsamfunnene som nå ser sitt livsgrunnlag forsvinne fordi kvoter og konsesjoner forsvinner fra lokalsamfunnene.

Stortinget har flere ganger fastslått følgende - som også er gjeldende norsk lov: «Fiskeressursene tilhører det norske folk i fellesskap».

Privatiseringen – ranet av ressursene - må reverseres. Fiskeressursene må tilbakeføres til kystsamfunnene.

Følgende lovverk som skal beskytte kystfolkets livsgrunnlag, er systematisk brutt av skiftende regjeringer de siste årene: Deltakerloven, Råfiskloven, Havressursloven og konsesjonsbestemmelser om leveringsplikt og aktivitetsplikt.

Kystopprøret - Gjenreis kystnorge krever respekt for lov og rett på kysten! Vi krever at Nærings- og fiskeridepartementet følger norsk lov!

- MED LOV SKAL LANDET BYGGES,
OG IKKE MED ULOV ØDES!


Styret i Kystopprøret - Gjenreis kystnorge:
Hermann Klemet Hansen (Leder)
Anne Nyvang Bakkestuen
Per-Roger Vikten
Rolf-Arne Nicolaisen
Geir A. Iversen

Varamedlemmer:
Arne Eriksen
Bjørn Willumsen
Even Andersen

Organisasjonen ble stiftet 14.11.2012.