Khóa CT20 (2014)_Trường Sĩ Quan Chính Trị—Đại Học Chính Trị

Khóa CT20_nơi tụ họp,đàn đú,ăn chơi,chia sẻ,chém gio´ ..cung như tâm tư,tinh cảm,những thắc mắc trong học tập cũng như đời sống của 470 học viên sỹ quan trẻ khóa CT20 của trường sỹ quan chính trị,..mặc duˋ mỗi học viên co´ sự khác biệt vêˋ tuổi tác,vùng miền,tính cách..nhưng chúng ta mãi laˋ một gia đình