K55 - Khoa Luật_Đại Học Vinh

Real law for ideal life !!!!
"Học luật và những trải nghiệm thực tế"!
Chào mừng các bạn đến với khoa luật - Đại học Vinh ^^!