FB Shopping Online

FB Shopping Online

กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้โพสซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้า

***กติกาการตั้งกระทู้ซื้อ-ขายในกลุ่ม***

1. สินค้า 1 ชนิดคนตั้งคนเดียวสามารถตั้งได้ 1 กระทู้เท่านั้น!! ห้ามโพสรูปแยกกระทู้
2. ท่านสามารถดันกระทู้ของท่านได้ 1 ชั่วโมง ต่อครั้ง
3. กรุณาระบุรายละเอียดสินค้า สี รุ่น ราคา พร้อมกับแนบรูปถ่ายสินค้าจริง!!
4. ผู้ซื้อและผู้ขายทุกท่าน กรุณาตรวจสอบราคาสินค้ากลางก่อนตัดสินใจซื้อ-ขาย
5. กระทู้ท่านใดซื้อ-ขาย เรียบร้อยแล้ว กรุณาโพส ปิดกระทู้!! ด้วย ทาง Admin จะได้ลบกระทู้ของท่าน
6. หากท่านต้องการปรับราคาสินค้า ให้ท่านลบโพสเก่า แล้วโพสขายใหม่อีกครั้ง
7. Admin มีสิทธิ์ ลบกระทู้ใดๆ ก็ตามที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกติกา!!
....การซื้อ-ขาย สินค้าในกลุ่มนี้.....Admin ไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น!!

***คำเตือน***
การซื้อ-ขายทาง Internet มีความเสี่ยงสูง
โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนซื้อ-ขายสินค้า
.....เพื่อตัวท่านเอง!!.....

ด้วยความปรารถนาดีจาก ....Admin.....