Maldives p()litcs

FOLLOW THESE RULES
Religious Human Nation Laws
------------ ---------- --------- --------
1) RELIGIOUS: Islaaaam dheenuge tharahaige there inn mi grp ga kuraaa comments , posts adhi photo thah upload kuraaneee..islaam dheenaa hilaaf evvess kamakah evvess comment akah evvess post akah evvesss photo akah vedio akah mi grp ga jaaga ei nudheveyne..

2)HUMAN: Aharumen mee insaanunnah veethee inssaaniyyathaa hilaafa evvess kamei mi grp ga kurumaki manaaa kamei adhi ekakau anekakah ihthiraaam kuruamaki mi grp ge admins team ge varah bodu edhumei..laaa insaani evves kamei kurumah hihvaru libey evvess kamakah evvess comment akah evvess post akah evvess photo ei vedio akah furusathei nudheyne..evves meehaku mi grp ge user akaa zaathy gothunn jahssalaigen evves kamei kurumaki manaa kamei..

3)NATION: Gaumah nurahkkaa vaa evves kamei mi grp ga kuramaki manaa kamei..kuraaa konme kamei kuran vaaneee gaumah faidhaaa vaa gothah ,hadi huthuru bahunn anekaa aa muhaathab koh grp therey flood kurumaki mulhinn manaaa kamei..

4)LAW: Dhivehi raajjeyga hedhifavaa gaanoon thakaa gavaaidhaa hilaaf evves kamei kurumaki manaa kamaei.. gaanoonaa gavaaidhaa hilaaf evves kamei kohggen eyge zinmaa nagan jeheynee e kamei kuri faraaaathun..