Chợ Face

Đây là nơi mà bạn có thể đăng bán tất cả mọi thứ đồ cũ hoặc mới mà bạn không có nhu cầu sử dụng nữa ^^!