MCAST Students

Dan huwa l-Grupp ghall-istudenti kollha specjalment ta' MCAST biex tinstema l-vuci ta' l-istudenti. Jekk jogobkhom, halluh ibbazat fuq l-Edukazzjoni u mhux biex tbieghu xi prodotti.

Please note that this group is ONLY Education group. So don t put other type of messages / post on this group because we can DELETE your post and you too from this group.


Nixtieq navza li dan huwa grupp ghall-istudenti kollha ta' Mcast u kien inholoq f' 2009. Kien, ghadu u se jibqa ghall-istudenti kollha ta' Mcast fejn kulhadd jista jistaqsi u jwiegeb. Grazzi lil kull min jaghmel uzu tajjeb f' dan il-grupp. Hafna rapprezentanti tal-istudenti ta' Mcast sabuh utli f'dawn is-snin biex ikunu aktar qrib taghkom. Grazzi.

L-email ta' dan il-grupp hu:
[email protected]

Grazzi