Military technology lover club

ชมรมคนรักเทคโนโลยีทางการทหาร Military technology lover club

ชุมชนบน Facebook ของผู้ชื่นชอบ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เเนวคิด ยุทธวิธี อาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร

ชมรมคนรัก เทคโนโลยีทางการทหาร ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้พบปะพูดคุยกัน ถึงความคืบหน้าของเทคโนโลยีทางหารทหาร และข่าวสารความมั่นคงทั่วโลก

กฏระเบียบการโพส
๑.ห้ามโพสเรืองการเมืองในประเทศทุกเรือง รวมถึงเรืองที่โจมตีหน่วยงานทหาร
๒.ห้ามโพสข้อความทีจะทำให้เกิดการเสื่อมเสียแก่ประเทศ
๓.ห้ามโพสข้อความที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
๔.ห้ามโพสสิ่งใดที่เป็นภาพอนาจารย์หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของ ประชาชน
๕.หลีกเลี่ยงการโพสแต่รูปภาพอย่างเดียวโดยไม่มีคำอธิบาย
๖.บอตนี้คุยกันเรืองเทคโนโลยีทางทหารและ เรืองเรืองการรบ อย่าโพสสิ่งใดที่นอกเหนือจากนี้
๗.ห้ามทำการจัดอันดับ ว่าสิ่งไหนดีกว่า หรือแย่กว่า ในเพจนี้ และงดตั้งกระทู้ ทำนองที่ว่าถ้าไทย รบกับสหรัฐ หรือทั่วโลกบุกไทย แล้วไทยจะป้องกันได้ไหม ให้คุยในประเด็นความขัดแย้ง และควรจะรับมืออย่างไร ในข้อเท็จจริง
๘.ห้ามสร้างอัลบั้มใหม่ แล้วโพสรูปภาพเพียงรูปเดียว หรือภาพที่ไร้ประโยชน์ต่างๆ โดยเด็ดขาดเพราะบอร์ดนี้เป็นบอร์ดสาธารณะ ท่านไม่ได้เป็นผู้ใช้เพียงคนเดียว
แต่จะอนุญาติให้ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ กิจการด้านความมั่นคง สร้างอัลบั้มเพื่อแนะนำผลิตภันท์ ของตนเองได้ แต่ต้องโพสเป็นหมวดหมู่ในอัลบั้มนั้นๆ
๙.ห้ามตั้ง ใส่ไฟล์สำหรับอับโหลดพร่ำเพื่อ โดยไม่ขอแอดมิน เพื่อป้องกันไวรัส และห้ามใส่ภาพ ไว้ในไฟล์ แล้วตั้งคำถามเด็ดขาด(มันควรเอามาโพสในกระดาน)

เรืองที่ขอความร่วมมือ ในการโพส
๑.การโพสนั้น หากเป็นบทความ และรูปภาพ สมาชิกจะต้อง มีการอ้างอิงข้อมูลทุกครั้ง และให้อ้างอิงจากแหล่งข่าว ไม่ใช่แหล่งที่บอกต่อเช่นเพจต่างๆในเนต(ยกเว้นจะเขียนโดยแอดมินเพจนั้น)
๒.งดตั้งกระทู้ ตอบัญหา ในสิ่งที่หลายๆคนรู้อยู่แล้ว
๓.รูปที่เอามาลง ไม่ควรเป็นรูปขนาดเล็ก ที่จะทำให้สมาชิกเสียสายตาย เพื่อถนอมรักษาสุขภาพตา ของสมาชิก

การจะโพสสิ่งใดที่นอกเนือจากนี้นั้น ขอให้โพสในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศโดยรวม (ประมาณว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติ) นั้นสามารถกระทำได้โดยได้รับการตัดสินจากแอดมินเท่านั้น