Mu Nơi Tình Yêu Bất Diệt

Manchester United - Đó không chỉ là màu áo, đó chính là
hình
tượng cuả chúng tôi ...
- Đó không chỉ là SVĐ , đó chính là
nhà của
chúng tôi ...
- Đó không phải chỉ là 90 phút , đó là
thời gian
của cuộc sống
- Đó không chỉ là một niềm đam mê,
đó là lý
lẽ cuả con tim và cảm xúc
-Đó không phải chỉ là một đội bóng,
đó là gia
đình của chúng tôi
- Đó không phải chỉ là một trận đấu,
đó là
ranh giới của chiến thắng và thất bại
- Đó không chỉ là bóng đá, đó là
MANCHESTER UNITED ♥
-Sống làm Manucians
-Chết làm Quỷ Đỏ!!!!!
- Tình yêu là gì? Ồ!!!
Đơn giản lắm
Tình yêu là Manchester United