Netwerk Cliëntenraden Zorg Vraag & Antwoord

NCZ is een kennis en leernetwerk van en voor (Centrale) Cliëntenraden in de zorg. NCZ is een vernieuwende en eigentijdse organisatie die gekenmerkt wordt door een slagvaardige en oplossingsgerichte aanpak. Het principe van 'halen en brengen' wordt ten volle benut bij NCZ. NCZ gaat in op actuele zaken in de zorg door direct namens de cliëntenraden c.q. de cliënt te reageren.